Náš inovatívny program ATRACT ti ponúka optimálnu prípravu na prácu v Rakúsku.

Hustá sieť zástupcov umožňuje ATRACTu pritiahnuť do Rakúska ľudí z krajín Európskej únie, ktoré majú vysokú
mieru nezamestnanosti a týchto pracovníkov pripraviť v „na mieru šitom“ tréningovom kempe pre konkrétne
potreby v hotelierstve a gastronómii. ATRACT ponúka špeciálne na tento účel vypracované jazykové, odborné
a integračné školenia ako aj prax prostredníctvom vlastných ATRACT koučov.

  • Individuálny tréning špeciálnych zručností
  • Kurz nemčiny
  • Život v Rakúsku
  • Získaj certifikát o kvalifikácii ATRACT